รวม 10 ข้อดีของการเลือกใช้โปรแกรม ERP สำเร็จรูป

ในหลายๆ องค์กรน่าจะเคยเห็นคำว่า โปรแกรม ERP ผ่านตามาบ้าง เนื่องจากโปรแกรม ERP หรือชื่อเต็มๆ ว่า Enterprise Resource Planning เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการองค์กรในทุกด้าน ตั้งแต่การผลิต การเงิน ทรัพยากรบุคคล การขาย การตลาด ไปจนถึงการบริการลูกค้า โดยโปรแกรม ERP สำเร็จรูปเป็นโปรแกรมที่พัฒนาและจำหน่ายโดยบริษัทซอฟต์แวร์ ซึ่งได้รับการทดสอบและใช้งานมาแล้วในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก จึงมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูง

10 ข้อดีของการเลือกใช้โปรแกรม ERP 

การเลือกใช้โปรแกรม ERP สำเร็จรูปมีข้อดีมากมาย ดังนี้

ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบ ERP ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจาก 0 ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการสูงมาก ในขณะที่โปรแกรม ERP สำเร็จรูปมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและสามารถขึ้นระบบได้อย่างรวดเร็ว

ลดระยะเวลาในการขึ้นระบบ

โปรแกรม ERP สำเร็จรูปที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบมาแล้ว จะทำให้สามารถขึ้นระบบได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

สามารถทดลองใช้ระบบได้

ส่วนใหญ่โปรแกรมจะมีระบบทดลองใช้ฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานขั้นต่ำ เพื่อให้องค์กรได้ทดลองใช้ระบบก่อนตัดสินใจซื้อ ก่อนจะนำมาใช้งานจริงกับองค์กร

มีฟังก์ชันการทำงานครอบคลุม

ฟังก์ชันการทำงานครอบคลุมทุกด้านขององค์กร จึงช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ด้านการผลิต การเงิน ทรัพยากรบุคคล การขาย การตลาด ไปจนถึงการประเมินปรับรูปแบบการบริการลูกค้า

มีความปลอดภัยสูง

โปรแกรม ERP มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อป้องกันข้อมูลขององค์กรรั่วไหล และเก็บข้อมูลได้ดีมาก

ปรับแต่งรูปแบบให้เข้ากับองค์กรได้

รูปแบบการใช้งานสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการขององค์กรได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และตรงความต้องการ

สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้

โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ขององค์กร เช่น ระบบบัญชี ระบบ CRM ระบบ SCM เป็นต้น เพื่อช่วยให้ข้อมูลต่างๆ ขององค์กรมีความเชื่อมโยงกัน

ช่วยให้องค์กรเติบโตได้

การมีฐานข้อมูลรวมถึงการประเมินข้อมูลต่างๆ ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กร

ช่วยให้องค์กรมีข้อมูลเชิงลึกในการประกอบการตัดสินใจ

ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงงานต่างๆ

ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

สิ่งที่ดีที่สุดคือช่วยในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน ที่อาจผิดพลาดจากการสับสนข้อมูลได้

โดยรวมแล้ว โปรแกรม ERP สำเร็จรูปเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การเลือกโปรแกรม ERP ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดขององค์กร ประเภทธุรกิจ งบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เป็นกลางจากทุกฝ่าย

Related Posts