เทคโนโลยี Blockchain การใช้งานข้ามธุรกิจที่ก้าวขึ้นไปในตลาดโลก

เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology) ซึ่งบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในบล็อก (Block) ต่อกันเป็นโซ่ (Chain) ทำให้ข้อม… อ่านต่อ