การออกแบบกราฟิก คืออะไร

การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) คือกระบวนการสร้างและการจัดรูปแบบสื่อที่ใช้รูปภาพและข้อความเพื่อสื่อสารข้อมูลหรือความคิดให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชม โดยใช้สื่อต… อ่านต่อ