บทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานความปลอดภัยในทะเล ต้องเป็นอย่างไร

เจ้าพนักงานความปลอดภัยในทะเลเป็นบทบาทที่มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทะเลและเรือ บทบาทและหน้าที่ของเจ้าพนัก… อ่านต่อ