วิกฤตการณ์โควิด (Covid-19) การระบาดของไวรัส มีผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) หรือไม่

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้มีผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ เพิ่มความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภั… อ่านต่อ