การบริหารจัดการความปลอดภัย ของหัวหน้างานในระดับองค์กร

การบริหารจัดการความปลอดภัยในระดับองค์กร เป็นภารกิจสำคัญของหัวหน้างาน (หรือผู้บริหารระดับสูง) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการสร้างและรักษานโยบายความปลอดภัยให้กับองค์กร… อ่านต่อ